Fekvőbeteg ellátás

Pszichiátriai osztály / szakrendelő / gondozó

Elérhetőség: Cím: 5300. Karcag, Zöldfa út. 48.
Telefon, fax, e-mail: 06-59-507-111
Pszichiátriai Osztály
Közvetlen kapcsolással hívható:

Felvételi iroda : II emelet 06-59/507-183
Főnővéri szoba: I. emelet 06-59/507-177

Pszichiátriai Szakambulancia
Pszichiátria épületében Földszint
Telefon: 06-59/507-111 128 mellék

Pszichiátriai Gondozó
Pszichiátria épületében Földszint
Telefon: 06-59/507-111 130 mellék

Bemutatkozás:
A Pszichiátriai Osztály intézetünk B épületében található.
Az I. emeleten található a Férfi és a Női részlegünk.

A földszinten van a Kézimunka foglalkoztató műhelyek.

Felvételi területünkhöz kb. 100.000 fő tartozik.
Feladatunk a kórház vonzáskörzetébe tartozó lakosok pszichiátriai betegek ellátása, gyógykezelése, ápolása.

Pszichiátriai Osztály 50 aktív ággyal rendelkezik, mely férfi - női részlegre tagozódik.
Pszcihiátriai Osztály évente kb. 800 beteget kezel.

Osztályvezető főorvos: Dr. Balla Petra
Osztályvezető főnővér / asszisztens: Gönczi Ilona
Osztály: Pszichiátriai osztály
Ágyszám: 50 aktív ágy
Feladat, tevékenység (bemutatkozás):
Osztályunk kórtermei 2-4- és 5 ágyasak. A folyosón találhatók a mellékhelyiségek: WC, fürdőszoba, zuhanyzó. Betegeink részére hűtőszekrényt biztosítunk, mely az ebédlőben van elhelyezve, melybe a betegek névvel ellátva helyezhetik el az élelmiszereket. Délutáni - és esti órákban lehetőség van TV nézésre az ebédlőben. A földszinten külön dohányzó helyiség van, ahol a betegek reggel 6- tól este 9 óráig dohányozhatnak.
Látogatási rend: Hétköznap: 14:00 - 19:00- ig.
Hétvégén: 10:00- 19:00- ig.
A beteglátogatás nincs korlátozva, de kérjük kedves betegeinket, hogy vegyék figyelembe az osztály munkarendjét és a pihenni vágyó betegeket ne zavarják.

Milyen betegségek kivizsgálását, kezelését vállalják:
Betegfelvétel:
Osztályos felvétel történhet sürgősséggel, előjegyzés alapján és a beteg saját kérésére beutaló nélkül is.

A beteg felvételekor hozza magával:
- TAJ kártya, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, ha van beutaló, illetve ambuláns lapot, korábbi zárójelentéseket, orvosi papírokat,
- otthon szedett gyógyszerek listáját,
- tisztasági felszerelést, egyéni használati eszközöket, evőeszközöket.

Tájékoztatjuk, hogy kezelése alatt iratait, orvosi dokumentumait, gyógyszereit, esetleges értékeit leltár szerint eltároljuk.

Kérjük ne hozzon magával:
- nagy értékű ékszereket, nagy összegű készpénzt, bankkártyát
- szúró, vágó eszközt, (kés, olló), üvegpoharat

Osztályunkon értékmegőrzésre van lehetőség. A leadott értékeket az osztályvezető főnővér leltár szerint átveszi és páncélszekrényben elzárja, megőrzi, melyet a beteg távozáskor leltár szerint átvehet.

Foglalkoztatás:
Kézimunka műhely a földszinti folyosón van, itt lehetőség van hímzésre, szőnyegszövésre, lábtörlők készítésére.
Tavasztól - őszig kertészkedésre van lehetőség.
Betegeinket mindig állapotuktól függően vonjuk be a foglalkoztatásokba.

Szociális előadó:
Segítséget nyújt a betegek egyéni problémáinak megoldásában, megszervezi az otthoni házigondozását. Családsegítő Központokkal folyamatosan tartja a kapcsolatot.
Igény szerint segítkezik szociális, otthoni, ápolási otthonba és rehabilitációs osztályokra való elhelyezésekben.

Előjegyzés: ………?

Ambulancia:
Cím, telefonszám:
Pszichiátriai Szakambulancia
Pszichiátria épületében Földszint
Telefon: 06-59/507-111 128 mellék

Pszichiátriai Gondozó
Pszichiátria épületében Földszint
Telefon: 06-59/507-111 130 mellék

A Pszichiátriai Szakambulancia és a Pszichiátriai gondozó Pszichiátria épületében a Földszinten található.

Rendelési idő: hétfőtől - kedd - csütörtök - péntek: 8:00- 14:00.- ig
szerdai napokon nincs rendelés.

Előjegyzés: ………?
Milyen betegségek kivizsgálását, kezelését vállalják………………
Kapcsolódó dokumentumok:
A betegek jogai

1./ Az egészségügyi ellátáshoz való jog
" Minden betegnek alapvető joga van sűrgős szükség esetén az életmentő,illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez."

2./ Az emberi méltósághoz való jog
"Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag szükséges beavatkozások végezhetők el."

3./ A kapcsolattartáshoz való jog
"A betegnek joga van más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, látogatókat fogadni.
Súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.
A szülőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és szülés alatt folyamatosan mellette lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki, újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el."

4./ Az intézmény elhagyásának joga
"A betegnek joga van az intézményt elhagyni, amennyiben mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti.
A beteg távozási szándékát a kezelőorvosnak kell bejelenteni, aki ezt a tényt köteles a beteg egészségügyi dokumentációjában feltüntetni.
Amennyiben a beteg az egészségügyi intézményt bejelentés nélkül hagyja el, a kezelőorvos köteles ezt dokumentálni, ha a beteg állapota indokolja, értesíteni az illetékes hatóságokat, valamint cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes egyén esetén a törvényes képviselőt. A beteg intézetünkből történő elbocsátásáról a beteget, illetőleg hozzátartozóját előzetesen tájékoztatni kell. "

5./ A tájékoztatáshoz való jog
"A beteg jogosult a részletes tájékoztatásra és felmerülö kérdésinek megválaszolására.
A betegnek joga van tudni a beavatkozások,vizsgálatok eredményét, esetleges sikertelen, illetve a várttól eltérő eredményeit, s annak okait.
Korlátozottan cselekvőképes betegnek is joga van a korának és pszichés állapotának megfelelő tájékoztatáshoz, valamint megismerni az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását."

6./ Az önrendelkezéshez való jog
" Betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálást és kezelést érintő döntésekben részt vegyen."

7./ Az ellátás visszautasításnak joga
"A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyezteti.
A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást, ha várandós és előre láthatóan képes a gyermek kihordására."

8./ Az egészségügyi dokumentációi megismerésének joga
"A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy az adatairól tájékoztatást kérjen."

9./ A titoktartáshoz való jog
"A beteg jogosult arra, hogy személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, bizalmasan kezeljék.
A betegnek joga van ahhoz, hogy:
megnevezze azt a személyt akit az intézetbe történő elhelyezéséről, egészségi állapotának alakulásáról értesítsenek, illetve
- joga van bármely személyt ebből kizárni.

Kötelezettségek

Az a személy, aki egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, az köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az intézményi rendet. Így a beteg köteles együttműködni az Őt ellátó egészségügyi szakszemélyzettel, képességének és ismeretének megfelelően.

Köteles Őket tájékoztatni mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a beavatkozások elvégzéséhez, minden korábbi betegségéről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőről.

Tájékoztatni őket mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, különösen a fertőző betegségekről.

Gyógykezelésével kapcsolatos egészségügyi dolgozóktól kapott rendelkezéseket betartani.

Egészségügyi intézmény házirendjét betartani.

A jogszabály által előirt térítési díjat befizetni.

A beteg jogosult panaszt tenni:
A kórház betegjogi képviselőjénél: Kristóf Péter

Tel.: 06-20/ 4899548
Munkaidőben elérhető telefonszám: +36-59/507-140
e-mail: kristofek@citromail.hu

Fogadó óra: Kátai Gábor Kórház
Helye: Főigazgatói titkárság
Minden páratlan héten pénteki napon 9:00- 12:00- ig.

Előzetes időpont egyeztetés a fenti telefonszámon lehetséges a várakozás elkerülése érdekében.

ÁPOLÁSI OSZTÁLY

Az Ápolási osztály 2005. július 18-án kezdte meg működését. Jelenleg az osztály a kórház IX. emeletének jobb oldali szárnyában található.

Az Ápolási osztály tevékenységét tekintve, olyan egyének ellátását célozza meg, akik aktív fekvőbeteg-ellátó osztályos teendőt nem igényelnek, állapotukban elsősorban az ápolásra való rászorultság dominál.
Osztályunkon tizenegy kórteremben 24 ágy áll rendelkezésre, az elhelyezésre jelentkező ápoltak fogadására.
A páciensek ellátásában 1 fő konzulens orvos és 12 fő ( 1 fő osztályvezető ápoló, 11 fő kétműszakban dolgozó ápoló) ápoló mellett gyógytornász, szociális munkás, orvosírnok, kisegítők és betegszállító is részt vesz.
Osztályunkon egyaránt találhatók női illetve férfi ápoltak elhelyezésére szolgáló kórtermek. Az osztályon ápoltak nemenkénti összetételét rugalmasan kezelve igyekszünk biztosítani az előjegyzésbe vett jelentkezők felvételét, így a női illetve férfi kórtermek száma változó. A zökkenőmentes és folyamatos betegfelvétel érdekében napi kapcsolatban áll osztályunk a kórház vezetésével, az intézet csaknem minden fekvőbeteg osztályával ill. a szociális munkásokkal.

Osztályunk által biztosított szolgáltatások részleges térítés ellenében történnek, meghatározott időtartamra szólóan. Az ellátásért az ápolásra szoruló egyén vagy annak hozzátartozója ápolási díjat fizet, melynek összege 2200 Ft/nap.
A pácienssel vagy annak hozzátartozójával való írásbeli szerződéskötést követően, a térítés ellenében: állapotnak megfelelő orvosi ellátás és gyógyszeres therápia, 24 órás ápolói felügyelet, egyénre szabott ápolás és egyéni étrend, állapotnak megfelelő mozgástherápia, vallásgyakorlat lehetőségét biztosítjuk. Az ápolási díj fizetése, miden esetben 30 napra előre történik.
Az osztályon eltölthető ápolási idő 60 nap folyamatos ápolás, mely indokolt esetben tovább hosszabbítható, maximum 6 hónapig.

Az osztályra történő felvétel előjegyzés alapján történik. Az előjegyzésbe vételi szándékot jelezheti a felvételét kérő egyén vagy annak hozzátartozója, kezelő orvos, szociális munkás is. A várólistára való felkerülést az osztályvezető ápoló regisztrálja. Az ápoltak fogadása az előjegyzési lista figyelembe vételével, kiértesítést követően, időpont egyeztetéssel történik.
Osztályunkra való felvétel történhet az ápolásra szoruló egyén otthonából ill. aktív fekvőbeteg osztályról is. Ha az ápolásra szoruló egyén az otthonából kerül felvételre, háziorvosi beutaló is szükséges.
A páciensek elhelyezése 2 és 3 ágyas kórtermekben történik, melyek mindegyike zuhanyzóval ill. Wc-vel ellátott.

Betegfogadás a megbeszélt napon 8-9 órakor történik. Szükséges iratok: TAJ-kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya, háziorvosi beutaló, korábbi zárójelentések.

A kórház házirendje szabályozza osztályunk látogatási rendjét. Az ápoltaknak hozzátartozóikkal való szoros kapcsolattartása érdekében, munkarendünkhöz igazodva és lehetőségeinkhez képest, a látogatási rendet rugalmasan kezeljük.

Az ápolt elbocsátására a hozzátartozókkal való előzetes egyeztetést követően kerül sor. Az Ápolási osztályról való távozás napjával, a szerződésben vállalt térítési kötelezettség megszűnik. Ha az ápolt távozása korábbi időpontban következik be, mint a szerződésben meghatározott időpont, az ápolási díj befizetője részére, a további napokra befizetett ápolási díj, a kórház pénztárában visszafizetésre kerül, elhalálozás esetén hagyatékot képez.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály

Elérhetőség: Cím: Kátai Gábor Kórház
Csecsemő – és gyermekgyógyászati osztály
5300 Karcag Zöldfa u. 48.
Telefon, fax: 59-507-111

A kórház IX. emeletén működik a Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály.

Az osztály orvos dolgozói
Osztályvezető főorvos: Dr. Szabó Mária
Dr. Sólyom Zsolt csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos
Dr. Juhász Zsuzsanna csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Baracsi Mária orvos

Osztályvezető főnővér: Kátainé Jakl Anna

Bemutatkozás:

A gyermekek gyógyítása 0-14 éves korig, 20 ágyon történik. Az általános gyermekgyógyászati eseteken túl allergológiai, kardiológiai, neurológiai, bőrgyógyászati, pulmonológiai, neonatológiai, diabetológiai, sebészeti, traumatológiai, fül-orr-gégészeti betegeket tudunk fogadni, szükség esetén a társszakmákkal jó együttműködésben.

Bizonyos határig lehetőségünk van az anyukák felvételére - térítés ellenében.
A csecsemőjüket (1 éves korig) szoptató kismamák természetesen térítés nélkül kapnak helyet gyermekük mellett.
Az ápoló személyzetet nagy gyakorlattal rendelkező szakképzett dolgozók alkotják, akik magas fokú hivatástudattal végzik munkájukat.

Célunk: a gyermekek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve végezni egészségügyi tevékenységünket.

A gyógyítás zavartalan biztosítása és a betegek nyugalma, pihenése érdekében határozott meg osztályunk néhány alapvető rendszabályt a benntartózkodással és a látogatással kapcsolatban. A házirend betartása a jó együttműködés fontos feltétele.

Látogatási idő: hétköznap 15-17 óráig, hétvégén 11-12 óráig és 14-17 óráig
Kórterembe bemenni csak indokolt esetben, orvosi engedéllyel egy személynek lehet megfelelő védőöltözetben
Csecsemők az ajtón át a folyosóról látogathatók, nagyobb gyermekekkel az ebédlőben lehet tartózkodni
Egy beteg egyszerre csak két látogatót fogadhat
14 éven aluli gyermekek az osztályt nem látogathatják
A gyermek csak azt eheti és ihatja, amit az orvos vagy ápoló engedélyezett
Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk
Tisztasági felszerelést hozzanak felvételre került gyermeküknek
Pénzt, szúró- vágószerszámot, balesetveszélyes játékot nem szabad behozni
Felvilágosítást csak a szülőknek adhatunk
Gyermekeknél gyógyszert hagyni nem szabad
Az osztály rendjére, tisztaságára vigyázni kell

Az osztály orvosai és ápoló személyzetének hitvallása, hogy a felvételre kerülő kis beteg gyógyulása érdekében mielőbb megkapja a megfelelő ellátást, felkészítve a várható vizsgálatokra, annak esetleges kellemetlen következményeire. Tesszük ezt annak érdekében, hogy ne legyen csalódott, és ne érezze magát becsapva. Hisszük, hogy a gyermekek is képesek elviselni egy kis fájdalmat a gyógyulás érdekében. Azt gondoljuk, a bizalmukat csak úgy tudjuk megnyerni, ha a valós helyzeteket az Ő szintjükön elmondva lehetőséget adunk pszichésen felkészülni a vizsgálatokra. Így a szülő is nyugodtabban bízza ránk gyermekét, ha látja, mindenről tájékoztatjuk, felkészítjük, ami várhatóan megtörténik Vele. Tapasztalatunk szerint az ilyen dolgozói magatartás hatékony, mert a bent töltött idő alatt így tartós bizalmát élvezhetjük a gyermekeknek és szüleiknek. Lehetőség szerint, ahogy a gyermek állapota megengedi, betekintést adunk az osztályon folyó munkába, elmondjuk, hogy mit miért teszünk és milyen céllal. Ilyenkor kicsit magáénak érzi az osztályt, hiszen ő is szereplője a tennivalóknak. A kontrollra visszatérő gyermekek gyakran beszámolnak az itt történt eseményekről és vissza-visszakérdeznek egy-egy munkafolyamatra. Tudjuk, hogy életük során elkísérik őket ezek az emlékek és egyre kevesebb félelemmel, több bizalommal fordulnak az osztály dolgozóihoz a későbbiekben is.

Járóbeteg szakellátások

Csecsemő – és gyermekgyógyászati szakrendelés:
Dr. Aradi Erzsébet
Hétfő: 800 -1230 - ig.
Kedd: 800 -1230 - ig.
Szerda: 800 -1200 - ig.
Dr. Szabó Mária
Csütörtök: 830 -1100 - ig.
Péntek: 8.30 -1100 - ig.
Dr. Sólyom Zsolt
Csütörtök: 1100 -1200 – ig.

Rendelés helye: I. em. 115-ös szoba.
Tel.: 06-59-507-111 / 157
A rendelés megkezdéséig elkülönített gyermekvárószoba áll rendelkezésre, ahol a felnőtt betegektől elzárt helyen nyugodt környezetben várakozhatnak. Szoptatásra külön lehetőséget biztosítunk.

Gyermekkardiológiai szakrendelés:
Rendel: Dr. Hídvégi Erzsébet gyermekkardiológus főorvos
Rendelési idő: Minden csütörtökön 1400 – 1600 – ig
I. emelet 115-ös szoba. Előjegyzés szükséges: Tel.: 06-59-507-170

Gyermekneurológiai szakrendelés:
Rendel: Dr. Darvas Éva gyermekneurológus főorvos
Rendelési idő: Minden hónapban két alkalommal gyermekneurológiai szakrendelés zajlik előjegyzés alapján. Tel.: 06-59-507-106
Rendelési idő: 900- 1200-ig.
Rendelés helye: Ortopédiai rendelő I. em. E025 rendelő

A szakrendelések beutaló köteles rendelések.

KARDIOLÓGIAI OSZTÁLY

Elérhetőség: Cím: Kátai Gábor Kórház
Kardiológiai osztály
5300 Karcag Zöldfa u. 48.
Telefon: 06-59-507-111/283

Osztályvezető főorvos: Dr. Kanász-Nagy László
Dr. Király József
Osztályvezető főnővér: Pestiné Murvai Éva

Bemutatkozás: A Kardiológiai osztály a főépület VII. emeletén található.
Osztály: Ágyszám: 15 db

Feladat, tevékenység:
Kardiológiai megbetegedések kórházi fekvő ellátása. Szoros munkakapcsolatban együttműködünk a DEOEC Kardiológiai Klinika egységeivel és orvosaival. A szívbetegek kivizsgálása kezelése során együttműködünk más országos és regionális kardiológiai centrumokkal. Szervesen együttműködünk a kórház egyéb osztályaival, elsősorban a kardiológiai rehabilitációs osztállyal.

Milyen betegségek kivizsgálását, kezelését vállalják:
Koszorúér betegség, szívritmus zavarok, magas vérnyomás, szívizom és billentyű betegségek, akut és krónikus szívelégtelenség kórházi kezelése, a fenntartó gyógyszeres kezelés és preventív terápia beállítása. Szív és érrendszeri betegségek kórházi kivizsgálása elkülönítő diagnózisa. Szükség esetén, speciális ellátás érdekében a betegek továbbítása a progresszív centrum felé.

Betegfelvétel: beutalóval a kórház VII. emeletén.
Előjegyzés: (59)507-111/283-as melléken a beutaló orvos által.

Kapcsolódó dokumentumok:
Kedves Betegünk!
Kérjük, hogy osztályos felvételekor ne felejtse magával hozni TAJ kártyáját, személyi igazolványát, orvosi beutalóját, korábbi orvosi leleteit, szedett gyógyszereit és személyes tisztálkodási felszerelését, evőeszközét.

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

Elérhetőség: Cím: Kátai Gábor Kórház
Kardiológiai osztály
5300 Karcag Zöldfa u. 48.
Telefon: 06- 59-507-111/282
Az osztály a főépület VII. emeletén található.
Osztályvezető főorvos: Dr. Kanász-Nagy László
Dr. Kecskeméti László
Osztályvezető főnővér: Horváthné Vass Erzsébet

Bemutatkozás:
Osztály: Ágyszám: 30 db.
Feladat, tevékenység:
Munkánk célja: hogy a szívbetegek saját tevőleges közreműködésükkel a lehető legjobb egészségi, fizikai, mentális és szociális állapotba kerüljenek, és ennek révén megőrizhessék, illetve visszanyerhessék az őket megillető társadalmi pozíciójukat és aktív életvitelüket. Specifikus prevenciós célja a betegség kiújulásának megakadályozása, a progresszió megállítása és a fogyatékosságot okozó komplikációk kivédése.
Milyen betegségek kivizsgálását, kezelését vállalják:
Heveny szív- és érbetegségen, szív- és/vagy érműtéten átesett, rehabilitációra fogható és azt elfogadó szívbetegek kezelését vállaljuk mind az akut esemény utáni lábadozás , mind krónikus stabil állapotukban a minél hatékonyabb fizikális, szellemi és szociális állapotuk elérése érdekében. Szívelégtelen, diabeteses, túlsúlyos betegek edukációját, terápiáját edzésprogram felépítését.
Betegfelvétel: orvosi beutalóval és előjegyzés alapján, a VII. emelet nyugati szárnyban
Előjegyzés: (59) 507- 111/282-es melléken, a beutaló orvos által.

Kapcsolódó dokumentumok
Kedves Betegünk!
Kérjük, hogy osztályos felvételekor ne felejtse magával hozni TAJ kártyáját, személyi igazolványát, orvosi beutalóját, korábbi orvosi leleteit, szedett gyógyszereit és személyes tisztálkodási felszerelését, evőeszközeit. A tréninghez szabadidő ruhát, kisebb plédet vagy törölközőt, íróeszközt hozzon magával!

Kátai Gábor Kórház
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály
A kórház kilencedik emeletén működik a Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály, amely Karcag és környéke gyermekpopulációját látja el 0-14 éves korig.

Osztályvezető főorvos: Dr. Szabó Mária csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Osztályvezető ápoló: Kátainé Jakl Anna diplomás ápoló
Telefon: 06-59-507-170.

A gyermekek gyógyítása 20 ágyon történik. Az általános gyermekgyógyászati eseteken túl allergológiai, pulmonológiai, bőrgyógyászati, neurológiai, neonatológiai, diabetológiai, sebészeti, traumatológiai, fül- orr- gégészeti betegeket tudunk fogadni, a társszakmákkal szoros együttműködésben.
Osztályunkon lehetőség van az anyukák felvételére - térítésmentesen- ha az osztály forgalma megengedi.

A gyermekek érdekeit figyelembe véve végezzük egészségügyi tevékenységünket, városi szintű kompetenciának megfelelő, naprakész, holisztikus (gyógyító, ápoló, megelőző, helyes életmódra nevelő), tisztességtudó, korrekt, világosan fogalmazó kommunikációval. Az ápoló személyzetet nagy gyakorlattal rendelkező szakképzett dolgozók alkotják, akik hivatástudatból végzik munkájukat.

A gyógyítás zavartalan biztosítása és a betegek nyugalma, pihenése érdekében határozott meg az osztály néhány alapvető rendszabályt a benttartózkodással kapcsolatban.
Az osztály látogatási rendje a gyermekek napirendjéhez igazodva történik.
Kérjük a szülőket, hogy a beteg gyermekek napirendjét figyelembe véve, a látogatást főleg du. 14 - 17 óra között vegyék igénybe. A részlegen 14 év alatti gyermek saját megbetegedésének elkerülése érdekében nem látogathat.
Telefonon érdeklődni a gyermekről, 900 - 1800 óra között lehet, a következő telefonszámon:
06-59-507-11 / 289- es mellék.
Iskoláskorúak, szülőkkel bent tartózkodók, kismamák részére lehetőség van saját pizsama, hálóing viselésére, mely világos, pamut és naponta cserélhető legyen. A saját ruhaneműkért felelősséget nem vállalunk.
A gyermek komfort érzetét a kórházi tartózkodás alatt megkönnyíti, ha hoz neki a szülő tisztasági csomagot, ami az alábbiakat tartalmazza:
nagyobb gyermekeknek: papír zsebkendő, WC papír, szappan, törölköző, fogkefe + fogkrém, szalvéta, papucs, fésű,
pelenkás gyermekeknek: nadrágpelenka, törlőkendő, cumisüveg.

A Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon a „Gyermeképség alapítvány” működik, melynek számlaszáma:
11745073-20009599

Amennyiben módjában áll, kérjük támogassa alapítványunkat.

krónikus belgyógyászati osztály

A Krónikus belgyógyászati osztály a főépület V. emeletén található.

Osztályvezető főorvos: Dr. Taga Ilona belgyógyász szakorvos

Osztályvezető ápoló: Fazekasné Lucza Erika diplomás ápoló

Telefon: 59/507-111. 292-es mellék

Az osztály ellátási köre: aktív és idült betegségek utáni utókezelések, szociális helyzet miatti ápolás, mely a beteg állapotát javítja, vagy szinten tartja, szociális otthoni elhelyezését segíti.
Részben szív- ill. agyi-érrendszeri történések után kialakult mozgászavar, beszédzavar, sebészeti lábamputáció utáni rehabilitációt tud nyújtani.
Az osztály ellátja a haldokló, tumoros, tartós ápolásra szoruló betegeket.

Betegfelvétel: csak előjegyzés alapján, aktív fekvőbeteg ellátó egységekről, ill. intézeten kívülről háziorvosi intézményen keresztül.

Az osztályon fekvő betegek ébresztése 5 órakor történik, majd következik a reggeli mosdatás, tisztázás, ágyneműcsere.
6.30 órakor műszakváltás, az egy kórteremben lévő betegek fürdőszobában történő zuhanyoztatása, haj- ill. körömápolás, teljes ágyneműcsere, éjjeliszekrények takarítása. Reggeliztetés, gyógyszerosztás. Következő napi gyógyszeradag kiosztása, inkontinens betegek tisztázása. Vizit, új betegek fogadása. Ebédeltetés, csendes pihenő, dokumentációk megírása. Délután szintén tisztázás következik, műszakváltás után vacsoráztatás, esti gyógyszerosztás, majd éjszakai pihenés a betegek részére.

Pszichiátriai Osztály

Ön az Osztályunkról készített bemutatkozót olvassa, mellyel szeretnénk bemutatni az osztályunk intézeten belüli elhelyezkedését, szervezeti felépítését és működését.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Pszichiátriai osztály intézetünk B épületében található.
A földszinten van a Férfi és a Női fekvőbeteg részleg, az I. emeleten a Pszichiátriai Szakambulanciánk működik.

1975-ben lett átadva a pszichiátriai épület, amely megnyitásakor 6 betegellátó részleggel, 176 ágyon látta el, a vonzás köréhez tartozó pszichiátriai betegeket. Az osztály Közép-Európa egyik legmodernebb Pszichiátriai épületének számított. Az évek múlásával fokozatosan csökkent az osztály ágy létszáma, és vele együtt a terület is ahol a beteg ellátás folyik. Jelenleg az épület földszinti részén működik a fekvőbeteg ellátó rész.
Az épületben jelenleg felújítási munkák folynak.
Felvételi területünkhöz kb: 80.000 fő tartozik.
Hozzánk tartozó települések:
Abádszalók, Báránd, Berekfürdő, Bucsa, Karcag, Kenderes, Kertészsziget, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Püspökladány, Sárrétudvari, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaszentimre, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszőlős, Tomajmonostora

Feladatunk az osztály vonzáskörébe tartozó lakosok pszichiátriai ellátása, gyógykezelése, ápolása.
Pszichiátriai osztály 50 aktív ággyal rendelkezik, mely férfi-női részlegre tagozódik. A kórtermek 3-5-6 ágyasak.
A folyosón találhatók a mellékhelyiségek: WC-k és zuhanyzók.
Betegeink részére hűtőszekrényt biztosítunk, amely a folyosón van elhelyezve, ide a betegeink névvel ellátva tehetik be élelmiszereiket.
Délutáni, esti és hétvégi órákban lehetőségük van TV-nézésre.
Földszinten külön dohányzó helyiség van, ahol betegeink reggel 6-tól este 9 óráig dohányozhatnak.

Osztályunkon dolgozó személyzet:
Dr. Balla Petra osztályvezető főorvos
Dr. Kiss Ilona pszichiáter szakorvos
Dr. Falussy Linda szakorvos jelölt
Dr. Német Norbert szakorvos jelölt
Dr. Bartók Enikő szakorvos részidőben a Pszichiátriai szakambulancián
Pszichológusaink:
Simon Júlia
Herbák Péter
Dávid Krisztina
Ápolásért felelős személyzet:
Gönczi Ilona osztályvezető főnővér
Szilágyi Marianna oszt.vez. főnővér helyettes
Az ápolást 20 nővér látja el.

Betegeink osztályos felvétele a Sürgősségi betegellátó osztályon keresztül, ill. előjegyzés alapján történhet.
Osztályunkon orvosaink naponta tartanak vizitet, főorvosi vizit heti egy alkalommal van.
Szociális előadók segítséget nyújtanak a betegeink és azok hozzátartozóinak, megszervezni az otthoni házi gondozást. Igény szerint segédkeznek szociális otthonba, ápolási otthonba, rehabilitációs osztályokra való elhelyezésben.

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY

Elérhetőség: Cím: Karcag, Zöldfa u. 48.
Telefon: 06-59-507-111 / 201
Bemutatkozás: Az SBO kórházunk I. emeletén található.
Osztályvezető főorvos: Dr. Bakonyi György
Osztályvezető főnővér / asszisztens: Czinegéné Bődi Szilvia
Osztály: Ágyszám: 4
Feladat, tevékenység:
A Sürgősségi Betegellátó Osztály a hét minden napján, a nap 24 órájában fogadja elsősorban a súlyos állapotú, vagy azonnali kezelés nélkül maradandó egészségkárosodással fenyegető eseteket. Célunk, hogy a súlyos állapotú betegek mihamarabb megfelelő ellátást kaphassanak.
Osztályunkra érve a betegek először a triage (betegosztályozó) szakasszisztensünkkel találkoznak, akitől sürgősség szerinti besorolást kapnak. Ezek alapján kerülnek orvosi vizsgálatra akár azonnal, de akár 4 órán belül.
Az orvos dönt, hogy kér-e további vizsgálatokat (labor, képalkotó), vagy további ellátásra-, hazabocsátja a beteget.
Orvosunk döntése alapján egyes betegeket saját osztályunkon kezelünk, megfigyelünk, elsősorban olyan esetekben, amikor ez befolyásolja a beteg további elhelyezését, kezelése után lehetőség adódhat a hazabocsájtásra.
Amennyiben betegünk további kezelése nem oldható meg a Kátai Gábor kórházban, gondoskodunk a betegeink megfelelő ellátó intézetbe juttatásáról.
Ahogy a fentiekből is látható egyes esetekben a vizsgálatok befejezéséig akár 6-7 óra is eltelhet, ezért kérjük leendő betegeinket, hogy ennek megfelelően készüljenek.

Kérjük, tartsák tiszteletben, hogy ambulanciánkon a betegellátás nem érkezési sorrendben történik, és a várakozási idő hosszú lehet.
A várakozási idő a betegség típusától függően változó, ezért szükség esetére élelmiszert és folyadékot hozzon magával.
Kérdéseik esetén forduljanak bizalommal asszisztenseinkhez, orvosainkhoz.
Dr. Bakonyi György
osztályvezető főorvos

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

Elérhetőség: Cím: Kátai Gábor Kórház
Szülészet- nőgyógyászati osztály
5300. Karcag, Zöldfa út 48.
Telefon, fax: 06-59-507-111

A Szülészeti- nőgyógyászati osztály és a Szülőszoba a kórház III. emeletén található.
- Műtői szárnyon : 4 egyágyas - Szülőszobai ellátást
- Jobb oldali hotel szárnyon : 16 ágyon - Szülészeti / gyermekágyas ellátást
- Bal oldali hotel szárnyon : 10 ágyon - Nőgyógyászati és
- Egynapos ellátást biztosítunk

Stratégiai igazgató, Szülész- nőgyógyász főorvos: Dr. Farkas Béla
Osztályvezető főorvos: Dr. Farkas Béla
Osztályvezető főnővér: Tóthné Varga Mária

Szülőszoba:
A műtői részleggel egységet alkotva, zárt folyosón át, közelíthető meg. Modern, barátságos, klimatizált környezet fogadja az ide érkező várandós anyákat.
A felvételi helyiség, a vizsgáló, négy egyágyas szülőszoba, az újszülött ellátó boksz, és az innen nyíló császármetszés végzésére kialakított műtő is itt található.
Vajúdó ágyaink mobilisak, a kívánt funkciónak megfelelően átalakíthatóak
Várandósaink körében kedvelt a nitrogén oxydul (fájdalomcsillapító gáz) és a fizioboll labdáink használata.

Osztályunkon a szülőnők 30% - a él a „papás szülés” lehetőségével, ami dolgozóink részéről is határozott támogatást élvez. Az együttszülés lehetőségének biztosítása, hatékonyságának hangsúlyozása fontos számunkra. Tapasztalataink szerint a társ megfelelő érzelmi támaszt, önbizalmat, bíztatást, erőt nyújt szülőnőink számára.
A várandós állapot igen nagy testi, lelki változást jelent, ami kiemelt figyelmet, támaszt, együttműködő, segítő szemléletet igényel. Munkatársaink személyiségének elengedhetetlen része a kifinomult empátiás készség, a gondoskodás, a feltétel nélküli elfogadás, a gyors helyzetfelismerés képessége. Dolgozóink nagy szakmai tapasztalattal állnak az anyák rendelkezésére. Szükségesnek érezzük, hogy osztályunk nyitott szemléletet képviseljen, megadjunk minden segítséget ahhoz, hogy gyermekük születése ismerős arcok között, ismerős környezetben, felejthetetlen, szép emlék maradjon. Célunk, hogy az új élet fogadása örömteli, tudatos várakozás legyen a kölcsönös bizalom jegyében.
Ennek érdekében 10. éve minden hónap első keddi napján 13 órától szülőszoba látogatással egybekötött „Babaváró nyílt nap”- ot szervezünk az újszülött részleggel együttműködve.
A program ingyenes, előzetes bejelentkezés nem szükséges, elkötelezettséggel nem jár.

Várandós anyáknak, leendő apáknak, támogató segítőknek kínálunk olyan lehetőséget, ami segít, hogy
felmerülő kérdéseikre választ kapjanak,
megismerjék szemléletünket, alternatív lehetőségeinket, szülőszobánkat, az újszülött és gyermekágyas részlegünket,
hogy tudjanak dönteni, megtisztelnek-e minket bizalmukkal.

A fekvőbeteg egységek kórtermei tágas, világos, biztonsági kapaszkodóval ellátott folyosóról közelíthetőek meg, amit nálunk született gyermekképek díszítenek.

A kórtermeink 1, 2, 3 és 5 ágyasak, árnyékoló berendezéssel, légkondicionálóval, saját olvasólámpával, nővérhívóval, igény esetén internetes csatlakozással ellátottak. A bal oldali hotelszárnyon a kórtermekben központi oxigén és szívó berendezés biztosított.
Minden kórterem saját vizesblokkal rendelkezik. Az élelmiszer tárolására az ellátó egységekben és a folyosókon elhelyezett hűtőszekrények szolgálnak.
Az étkezésre állapottól függően a kórtermekben és a nővérpult öblében kialakított, televízióval ellátott kellemes társalkodó kínál helyet.

Látogatót a házirendben meghatározott időpontban, a kórtermekben, a társalkodókban és a látogatói helységben is fogadhatnak. Gyermekágyas részlegünkön ezt a szoptatás figyelembevételével tudjuk megvalósítani, a rendelkezésre álló megfelelő védőöltözet használata mellett.
Betegforgalmunk a folyamatosan bővülő műszerparkunknak, a lelkiismeretes szakember gárdánknak, az új iránti nyitottságunknak köszönhetően minden évben közel azonos. Külön öröm számunkra, hogy a visszajelzések szerint betegeink elégedettek megújult környezetünkkel, az álalunk nyújtott ellátás színvonalával.
Ezt igazolja a 2011. évben szülőszobai és gyermekágyas ellátás kategóriában,
2012.-ben a felszereltség és környezet kategóriában elnyert „Év szülészete” elismerés is, amire igazán büszkék vagyunk.

Szülészet:
Osztályunk a progresszív betegellátás elveit és szerkezetét figyelembe véve alap szülészeti ellátást végez.
Az emelet jobb oldali hotelszárnyán található a gyermekágyas és újszülött részleg. Szülést követően az anyák elhelyezése igényeikhez alkalmazkodva, írásos beleegyezésnek megfelelően Rooming- in és hagyományos rendszerű kórtermekben történik.
Császármetszést követően a postoperatív ellátást is az osztályon biztosítjuk. Kellemes, meghitt környezetet, támogató együttműködést nyújtunk szülőnőink számára.

Nőgyógyászat:
Osztályunk a progresszív betegellátás elveit és szerkezetét figyelembe véve alap nőgyógyászati fekvőbeteg és egynapos sebészeti ellátást végez. Különböző nőgyógyászati elváltozásokat, gyulladásokat, vérzéseket kezelünk. Számos beavatkozást pl. vetélés befejező műtéteit, terhesség megszakítást, nőgyógyászati curet-et, rekonstrukciós, hasi, hüvelyi méheltávolítást, hysteroscópos és laparoscópos műtéteket végzünk. Sürgősségi és tervezett műtétekre egyaránt sor kerül.
A tervezett műtétre jelentkező betegeinket a beavatkozás jellegétől függően előjegyezzük, szükség szerint ambulanter kivizsgáljuk (pl: Labor, Belgyógyászat, Aneszteziológia), ágyat biztosítunk, majd a tervezett műtét napján jelentkeznek felvételre osztályunkon.
2009.óta végzünk egynapos sebészeti ellátást. Leggyakrabban olyan nőgyógyászati kisműtéteket, amik a beteg előzetes kivizsgálása során alacsony kockázattal járó beavatkozásoknak tekinthetők. Az alkalmasság megítélése szakorvosi feladat.
A hotelszárnyon található a nőgyógyászati vizsgáló helység. Itt kerül sor a nőgyógyászati betegek felvételére, ügyeleti és sürgősségi betegek ellátására, méhen belüli fogamzásgátló eszközök felhelyezésére, eltávolítására, kötözésre, sebkezelésre egyaránt.
Az ápolói munka részben az operatív beavatkozásra történő felkészítésből, részben a műtét utáni adaptáció támogatásából áll.
Szakdolgozóink az ápolási feladataikat a minőségi ápolás jegyében a beteg testi-lelki- szociális harmóniájának biztosítására törekedve látják el. Hangsúlyt fektetünk a preventív szemlélet az egészségnevelés az utógondozás fontosságára. Igyekszünk minden segítséget megadni ahhoz, hogy a távozást követő időszak teendőire kellőképpen felkészítsük betegeinket.

Nőgyógyászati szakambulancia

A Szülészeti- nőgyógyászati szakambulancia a járóbeteg-ellátás szerves része.
Az általános szülészeti-nőgyógyászati szakambulancia beutaló nélkül vehető igénybe.
A betegek ellátása általában érkezési sorrendben történik. Kivételek: OMSZ által beszállított beteg, szakvizsgálatok (más fekvőbeteg-ellátó egységek munkarendjéhez való alkalmazkodás, annak segítése miatt), látszólagosan sürgős, akut ellátást igénylő eset idős vagy mozgásában korlátozott, segítséget igénylő beteg, illetve kórházi dolgozó vizsgálata. A beteg anamnézisének felvétele, vizsgálata, felvilágosítása a járóbeteg ellátás kapcsán is alapos és teljes körű. A beteg a vizsgálatról komplett leletet kap, ami tartalmazza a teendőket is. Járóbeteg rendelést csak szakorvos vezet. A járóbeteg ellátást osztályunk szakorvosai tartják havonkénti váltásban, az ellátó orvos neve jól láthatóan a rendelő ajtajára ki van függesztve.
Nőgyógyászati szakellátás:
Az ellátás helye:
Főépület. I. em. 114 sz. helyiség
Tel: 59/507-111 / 245 mellék
A napi rendelések ideje:
Hétfő, Kedd: 0700 - 1230 - ig.
Szerda, Csütörtök: 0730 - 1230 - ig.
Péntek: 0730 - 1200 - ig.
Kórházunkban a Nőgyógyászati szakambulancia keretén belül Nőgyógyászati szakellátás, Menopauza - Osteoporosis szakellátás, Várandós gondozás és NST vizsgálat működik, ami a fent említett rendelési időn belül a következőképpen alakul:
Osteoporózis, menopausa szakellátás:
Hétfő, Kedd: 0700 - 1000 - ig.

Várandós gondozás:
Péntek: 1000 - 1200- ig.
NST vizsgálat
Helye: Főépület III. em. 301. helyiség
Hétfő - Péntek: 0800 - 1325- ig.
Előjegyzés: A Beteg Információs Központon keresztül történik, Tel: 59/507-106.

Nőgyógyászati ultrahang
Helye: Főépület. földszint 95 sz. helyiség
Tel: 59/507-111 / 135 mellék

Rendelési idő:
Hétfő: 1230 - 1400-ig
Kedd: 1230 - 1400-ig
Szerda: 1230 - 1400-ig
Csütörtök: 1000 - 1200-ig; 1230 -1400-ig
Péntek: 1230 - 1400-ig

Előjegyzés a Beteg Információs Központon keresztül történik: Főépület- Földszint,
Telefon: 06-59-507-106
A betegek ellátása az előjegyzésnek megfelelően történik.

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
ÚJSZÜLÖTT RÉSZLEG BEMUTATÁSA

Elérhetőség: Cím: Kátai Gábor Kórház
Újszülött részleg
5300. Karcag, Zöldfa u. 48.
Telefon: 06- 59 / 507-145

Osztályvezető főorvos: Dr. Szabó Mária

Részlegvezető orvos: Dr. Juhász Zsuzsanna

Részlegvezető főnővér: Marinyák Gyuláné

Tájékoztatónkkal szeretnénk bemutatni osztályunkat, amelynek célja, hogy kismamáink és családtagjaik jobban megismerhessék az osztályon folyó munkánkat, a kórházunk által nyújtott lehetőségeiket.

Az újszülött részlegünk a Kátai Gábor Kórház harmadik emeletén a szülészeti osztályon található.
Két kórteremben, 14 ágyon történik az újszülöttek ápolása, gondozása.
A szakmai felügyeletet a gyermekgyógyász főorvos gyakorolja.
Az újszülött részlegen évente közel 700 újszülöttet ápolunk.
A császármetszések aránya az országos átlagnak megfelelő.
Szakdolgozóink gyermekápolói szakképesítéssel rendelkeznek.
Feladatunk: az újszülöttek méhen kívüli élethez való alkalmazkodásának elősegítése, első ellátása, megfigyelése, kezelése, szűrővizsgálatok elvégzése. A kismamák körében a szoptatás népszerűsítése, megtanítása.
Minden szülésnél csecsemős nővér várja az újszülött megszületését, szakmai indikáció alapján a gyermekorvos is, s már a szülőszobán megtörténik az első vizsgálata. Előre nem látható rendellenesség esetén – hívásra – a gyermekorvos azonnal a szülőszobára jön.
A csecsemő világrajövetelekor nemcsak egy újszülött, hanem egy család születik. A család része pedig az apa is. Kórházunkban több mint tíz éve, hogy a szülésnél az apa is jelen lehet. Az együttszülések száma osztályunkon évek óta folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.
Igyekszünk a korai anya- gyermek kapcsolat biztosítása érdekében az újszülöttet a szülés után az anya mellkasára, illetve korán mellre helyezni.
Szövődménymentes szülés után két óra múlva a szülőnő a szülészeti osztályra kerül elhelyezésre.

Osztályunkon kétfajta elhelyezési formát tudunk biztosítani az édesanyáknak, a hagyományos központi rendszert, és a babás szobát („rooming-in”-t).

A hagyományos ellátási rendszerben az újszülötteket az újszülött részlegen helyezzük el, és háromóránként visszük szoptatni édesanyjukhoz. Az újszülöttek ellátását, pelenkázását, a köldökkezelést stb., a gyermekápolók végzik.

1994 óta elsőként a megyében vezettük be a rooming- in rendszert. A babás szobába az édesanya - saját kérésére- szövődménymentes szülés után, egészséges újszülöttével együtt kerülhet, amennyiben azt a gyermekorvosi vizsgálat jóváhagyja.
A rooming- in szisztéma az anya és gyermeke tartós együttlétét biztosítja a kórházi ápolás során. Az anya – gyermek kapcsolat egészséges kialakulása szempontjából az állandó testközelség, a gyakori bőrkontaktus, az emlőbimbó ismételt érintése, nagy előnyt jelent. Minél hamarabb, minél közelebb kerülnek egymáshoz, annál mélyebb és erősebb ez a kötödés, gyorsabban alakul ki a jó szopási készség, javul a tejelválasztás. A babás szobában valósulhat meg az igény szerinti szoptatás.
Természetesen a szülés utáni megfelelő pihenés biztosítása érdekében képzett csecsemőápolóink megfelelő segítséget nyújtanak, e kórtermeinkben fekvő kismamáinknak, akik fokozatosan kapcsolódnak be a baba gondozási műveletekbe a kórházi napok során, miközben állandó ösztönzést, bátorítást kapnak.
Megtanítjuk az anyukákat a baba ápolására, gondozására, a szükséges kezelések elvégzésére, pl. köldök, szem, orrkezelésére, lábfejtorna, csípőtornára, szükség esetén a baba fürdetésére.

Az újszülött osztályon az anyatejes táplálásra fokozott figyelmet fordítunk. Nővéreink segítséget nyújtanak az újszülött mellre helyezésnél, a helyes szoptatási technika kialakításánál, tanácsokat adnak a mellek kiürítésére is.
Tápszert csak orvos által indokolt és előírt mennyiségben adunk.
Császármetszés után, ha az anyuka egészségi állapota megengedi, lehetőséget tudunk biztosítani az újszülött rooming- in- ben történő elhelyezésére.

Az újszülöttek első részletes fizikális vizsgálatát, majd a napi ellenőrzéseket gyermek szakorvos végzi. Az első négy napon megtörténik a BCG oltás, és a kötelező szűrővizsgálatokat elvégezzük (PKU, hallás vizsgálat, csípőszűrés).

A részlegen inkubátorok és kék fény lámpa működik, az élettani sárgaságot meghaladó, sárgaság kezelésére. A sárgaság mértékét laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizzük.

Az egészséges újszülöttek 3-4 napig maradnak osztályunkon. Az újszülött hazaadás előtt teljes körű orvosi vizsgálatot végzünk.

Hazaadás minden nap 10 órától az anyuka hazaadásával egyeztetve történik.
Az újszülöttek és anyukájuk, az otthoni ápolásra, szoptatásra való tanácsokkal ellátva, a szükséges vizsgálatokra történő javaslatokkal távoznak osztályunkról.

Előfordulhat azonban, hogy az újszülött kis súllyal, vagy alkalmazkodási problémával, esetleg valamilyen betegséggel születik. Ilyen esetben az állapotuk stabilizációja után a debreceni koraszülött osztályra /PIC központba/ szállítjuk el a koraszülöttet, a beteg újszülöttet.

Az újszülött osztályra, a rooming- in szobákba látogatók nem mehetnek be.
Látogatási időben az újszülöttek ablakon keresztül megtekinthetőek, minden nap 15 óra 45 perctől, 16 óra 45 percig. Ez a rendelkezés biztosítja az anyukák nyugalmát, az újszülöttek védelmét.
Osztályunkon „Babaváró Nyílt Napot” szervezünk, minden hónap első keddjén 13 órától, amelynek célja, hogy kismamáink örömmel készüljenek a szülésre, a lehető legtöbb információval és gyakorlati tapasztalattal felvértezve szüljék meg gyermeküket, hogy emberi és szakmai támogatásunkkal jól és biztonságban érezzék magukat intézetünkben.
A résztvevők bepillantást nyerhetnek a helyi gyakorlatba, megismerhetik a szülőszobát, a gyermekágyas osztályt, a babás szobát („rooming- in” - t).

Nyílt Nap

Osztályunkon „Gyermeképség Alapítvány” működik, amelynek célja a Kátai Gábor Kórház és Rendelőintézet Csecsemő és Gyermekosztálya, valamint az Újszülött részleg részére új diagnosztikus és terápiás berendezések beszerzése, tárgyi feltételek magasabb szintű biztosítása, az orvos- és nővértovábbképzés támogatása, szakkönyv és szakfolyóirat ellátás elősegítése.
A számlaszámra befizetett adományokkal az adóalap csökkenthető.

Gyermeképség Alapítvány
Adószámunk: 18829637-1-16
Számlaszámunk: OTP 11745073-20009599

A kórházban történt szülést- (az azt követő első munkanapon) - jelentjük a születési hely szerinti anyakönyvvezetőnek. Az újszülött TAJ kártyáját postai úton kapják meg a szülők, majd ezután vehetik igénybe a családi pótlékot, és egyéb társadalmi juttatásokat. Az újszülött anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját hazamenetel előtt kapják meg a szülők osztályunkon.

Magyarország egyik vezető baba- mama portálja a Babaszoba.hu 2011. évben alapította az „Év Szülészete” díjat, ahol az anyukák három hónapon keresztül három kategóriában (szülőszobai ellátás, újszülött ellátás, felszereltség, környezet kategória) értékelhették a hazai szülészeti osztályokat. 2011. évben osztályunk az újszülött ellátás, míg 2012. évben a felszereltség, környezet kategóriában ért el országos első helyezést.

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy az osztályunkon szülő édesanyák igényeihez még jobban alkalmazkodjunk, természetes, meghitt és családias körülmények között, de a kórház által nyújtott biztonság tudatában hozhassák világra gyermeküket.