A kórház története

 

A karcagi Kátai Gábor Kórház története 1945 elején kezdődött. Ekkor egy Romániából, Besztercéről származó hadi kórházat kalandos körülmények között telepítettek le Karcagon, mivel a Szolnok - Debrecen közötti 130 km-es távolságban nem volt kórház. Előzőleg a városban csak szülőotthon működött. A hadi kórházat 12 sebészeti és 12 belgyógyászati ággyal adták át a város fenntartásába. A kórház céljaira régi városi középületeket vettek igénybe, s egyben megindították a továbbfejlesztést is. Így 1951-ben 7 osztály 140 ággyal működött a város különböző részein. 1967-ig 196 ágyra fejlődött az ágyszám és belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat és fertőző osztály is működött.

 

A kórház mai épületét 440 ággyal 1967-ben adták át. A szakmák bővültek ideggyógyászattal és központi műtővel. 10 év múlva baleseti sebészet, pszichiátria és intenzív osztály kialakítására került sor. A jelenlegi bővített szakmás intézmény már krónikus ágyakat is magába foglal.

 

A rekonstrukció befejezésével a kórház biztonságosabb, korszerűbb üzemeltetése valósult meg. Kicserélésre kerültek a régi gőzkazánok, beépítésre került 5 új felvonó, újjáépült a konyha és a mosoda, a komfortosság jelentősen javult, új fürdőszobák épültek, a folyosók és kórtermek új burkolatot kaptak, teljesen felújításra kerültek a műtők és kialakításra került a sürgősségi betegellátó részleg.

 

Kórházunkban 11 fekvőbeteg-ellátó háttérrel - I. Belgyógyászat, II. Belgyógyászat, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Bőr- és nemibeteg-ellátás, Neurológia, Pszichiátria, Sebészet, Traumatológia, Szülészet-nőgyógyászat, Fül-orr-gégegyógyászat, Szemészet - rendelkező és 10 önálló szakrendelés és gondozó - Diabetológia, Gasztroenterológia, Urológia, Foglalkozás-egészségügyi szakellátás, Ortopédia, Reumatológia és fiziotherápia, Mozgásszervi rehabilitáció, Bőrgyógyászat, Tüdőgyógyászat, Onkológia szakrendelés, valamint Bőr- és nemibeteg-gondozó, Onkológiai gondozó, Tüdőbeteg gondozó, Pszichiátriai (Addiktológiai) gondozó működik. Mindemellett Transzfuziológia, Pathológia-kórszövettan, Képalkotó diagnosztika, Laboratórium, Mikrobiológiai laboratórium és Gyógyszertár szolgálja a betegellátást.

 

A kórház mindenben önellátásra törekszik és igyekszik kialakítani azon diagnosztikus és gyógyító feltételeket, hogy a felvevő terület 100.000-nyi lakosa - a nagyon ritka, speciális betegségeken kívül - végleges ellátást kaphasson. Az intézet betegforgalmának 1%-át sem teszik ki azon betegek, akiket ilyen módon nem tudunk ellátásban részesíteni. Kórházunkban évente kb. 18.000 fekvőbeteg ápolása és közel 320.000 járóbeteg-ellátása történik. A kórház nem zsúfolt, az ágyakra gyakorlatilag várakozni nem kell.

 

A mai nehéz gazdasági körülmények között is sikerült megőrizni a kórház működőképességét. Intézményünk az 1970-es évektől részt vett az egészségügyre fordított költségek vizsgálatában és elemzésében, valamint a homogén betegségcsoportok kialakításához szükséges kísérleti működésben, így működését biztonságosabbá tudta tenni és országosan is elsők között tudott a mai elszámolási viszonyoknak megfelelően dolgozni. Az 1980-as évektől bevezettünk egy kiemelt ügyeleti díjat, mely előremutató tendenciát mutatott. Az orvosok megtartásához a jövőben is biztosítani kívánjuk az ügyelet vállalkozási formában történő ellátását.

 

A betegellátó egységeken a beteganyag összetétele igen sokrétű, aminek eredményeként igen tapasztalt szakorvosokat tudtunk képezni, akik közül számosan országos vezető intézményben magas beosztásban is tevékenykednek.

 

2006. novemberében átszervezésre került az intézet működési egységeinek struktúrája. Kialakításra került a Belgyógyászati, Sebészeti és a Központi diagnosztikai, terápiás és önálló szakrendelői, gondozói mátrix.

 

Profiljainkról bővebben:

A Csecsemő- és gyermekgyógyászaton hangulatos mesefigurákkal díszített kórtermekben ápoljuk kis betegeinket, ahol lehetőség van a szülők elhelyezésére is.

 

A belgyógyászatokon specializáltan kardiológiai, nephrológiai ellátás is folyik, a kórház területén lévő művese állomással szoros munkakapcsolatot tartunk fenn.

 

A fül-orr-gégegyógyászat audiológiai szakvizsgálat után biztosítani tudja a betegek hallókészülékkel való ellátását.

 

Baleseti sebészetünk igen nagy forgalmú, gyógyulási eredményei kiemelkedően jók.

 

A sebészeten és a nőgyógyászaton mindennapossá vált az endoszkópos műtéti technika használata.

 

2007. júniusában megnyitottuk a Sürgősségi Betegellátó Osztályt, mellyel tehermentesíteni tudjuk az osztályokon működő szakambulanciákat, hiszen elsődleges ellátó egységként működik.

 

Az Ápolási osztály megnyitásával tehermentesíteni tudjuk az aktív fekvőbeteg-ellátó egységeinket, és lehetőséget biztosítunk az ápolásra szoruló betegek ellátására.

 

2007. április 1-től a belgyógyászati és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály megnyitásával segítjük a krónikus betegek életminőségének javítását.

 

A képalkotó diagnosztika, laboratórium, pathológia-kórszövettan a szükséges felszereltséggel rendelkezik.

 

2007. júliustól intézményünk OEP által finanszírozott szolgáltatási köre bővült a betegszállítás szolgáltatási tevékenységgel, ezzel tehermentesítve az OMSZ-ot és csökkentve a betegek hazaszállítására történő várakozási időt.

 

Intézményünkben 1991-ben alapították a Kátai Gábor Egészségügyi Alapítványt, melynek célja a kórház műszerezettségének javítása és a szakdolgozók továbbképzésének segítése.

 

Az Orvosi Rendelő (egészségügyi alapellátás) kórházhoz való csatolása a háziorvosokkal (felnőtt és gyermek), védőnőkkel az eddigieknél szorosabb, összehangoltabb együttműködésre ad lehetőséget. A minőségirányítási rendszer fokozatosan kiterjed az Orvosi Rendelőre is.

 

Azt, hogy az említetteken kívül egyéb munkahelyeken is jó színvonalú munka folyik az is mutatja, hogy betegeink szívesen visszatérnek szükség esetén újabb kezelésre, ápolásra.

 

Az intézményben központi informatikai rendszer működik, amely gyorsítja, és magasabb színvonalúvá teszi a betegellátás dokumentálását. A HEFOP 4.4. pályázat eredményeként 2007-ben teljes szoftver- és hardvercsere történik az egységes és integrált informatikai rendszer kialakításához (komplex gazdasági, klinikai, diagnosztikai rendszer).

 

Célkitűzésünk a minőségbiztosítási rendszer, illetve minőségbiztosítási tevékenység folyamatos végzése, fejlesztése. Intézményünk 2000. december 18-19-én megszerezte az MSZ EN ISO 9002-8,94 tanúsítást, 2004-ben pedig az új, MSZ EN 9001:2000-es szabvány, valamint a Kórházi Ellátási Standardok alkalmazása is sikeresen megtörtént.

 

További célkitűzéseink a kórház rekonstrukciójának folytatása, hogy az első ütemből kimaradt területeken is megtörténjen a felújítás, az orvosi műszerek cseréje, illetve bővítése, amelyekkel megvalósítható lesz a színvonalas, komfortos betegellátás és szakmailag is magasabb szinten tudjuk ellátni betegeinket.

 

Mindezzel az intézet arculata is javulni fog, s remélhetőleg a magasan képzett szakorvosok és egészségügyi dolgozók számára is vonzóvá lesz a kórházi tevékenység.

 

Célunk továbbá, hogy a felvevő terület valamennyi családorvosával napi, élő kapcsolatot és központi informatikán alapuló együttműködést tudjunk kialakítani, amellyel a betegek kórházban tartózkodási ideje megrövidülhet, gyógyításuk biztonságosabbá válhat.