"Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Kátai Gábor Kórházban"

EFOP-1.10.2-17-2017-00049
Pályázatról

A projekt címe: "Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Kátai Gábor Kórházban"
Kedvezményezett neve: Kátai Gábor Kórház
A megvalósítás helyszíne: KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A projekt összköltsége: 146 900 406 Ft
A projekt időtartama: 2018.07.01 - 2020.06.30.
A támogatás intenzitása: 100%
Szakmai tartalom:

A projekt szakmai tartalma, a megvalósítással elérendő célok:


Ezek közül a kórház két lehetőséggel kívánja humánerő-gazdálkodását javítani:
1. Intézményi létszámbővítés - itt jelentős szakember utánpótlás történik a hiányszakmás területeken:
- 1 fő aneszteziológia- és intenzívterápiás szakorvos,
- 3 fő sebész szakorvos,
- 1 fő orvosi rehabilitáció (pszichiátria) szakorvos,
- 1 fő ortopédia-traumatológiai szakorvos,
- 1 fő gyógyszerész,
- 1 fő diplomás ápoló,
- 8 fő szakápoló.

2. Mobil teamek létrehozása - 4 multidiszciplináris, funkcionális csoport létrehozásával a betegellátás javítása.
- Decubitus mobil team
1 fő sebész szakorvos, 2 fő ápoló;

- Sürgősségi mobil team
1 fő aneszteziológia- és intenzívterápiás szakorvos, 2 fő ápoló;

- Infekciókontroll mobil team
1 fő epidemiológus szakorvos, 2 fő ápoló;

- Burnout mobil team
1 fő klinikai szakpszichológus, 2 fő ápoló.

A támogatás részben javítja a Kórház likviditási helyzetét és egyben lehetőséget ad arra, hogy új dolgozókkal, valamint a mobil teamek létrehozásával segítse a járó és fekvőbeteg ellátás színvonalának javulását, a definitív betegellátás biztosítását, az EFOP projektek keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztés költséghatékonyságának javítása, maximalizálása.Fejlesztés hatásai

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac
A Kátai Gábor Kórház szakemberállományának bővülésével megnő a két járás egészségügyi munkaerő és szakember megtartó és vonzó képessége. A további fejlesztésekkel együtt is csökken a szakemberek elvándorlása, könnyebbé válik a szükséges álláshelyek betöltése, mert szívesen jönnek egy fejlődő, jövővel rendelkező intézménybe dolgozni a szakemberek.

2. Munkakörülmények
A Kátai Gábor Kórház bővül és javul a járóbeteg szakellátás feltételrendszere, emelkedik a szakmai színvonal, a műszerezettség, javulnak a munkakörülmények, racionalizálódik a munkavégzés, csökkennek az üresjáratok, javul a munkamegosztás, nő az intézmény elismertsége, az ott dolgozók presztízse. Csökken az egyéni munka-túlterheltség.

3. Esélyegyenlőség és 4. Területi kiegyenlítődés
A fejlesztések révén csökken a térség relatív hátránya az ország más területeinek lakosságához képest, tekintve, hogy a Kórház ellátási területének nagy része hátrányosabb helyzetű, mint az országos átlag.

5. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme
A fejlesztés eredménye kedvezően érinti a hozzátartozókat, családokat, mert ellátásra szoruló rokonaikat könnyebben, a lakóhelyhez közel, gyorsabban, hatékonyabban, kevesebb időveszteséggel tudják az eddiginél magasabb színvonalú ellátáshoz juttatni. Mindezek - a járás egyéb adottságainak javulása, de legalábbis nem romlása mellett - elvezethet az egészségügyi ellátás révén megelőzhető korai halálozás mutatóinak javulásához a járás településein.

6. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés és a 13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei
Az ehhez a két ponthoz tartozó hatásokat a célcsoportonként és érintettekként tagolva mutatjuk be:

7.Az ellátásban résztvevő szakemberek (szakorvosok, szakdolgozók, háziorvosok)
A fejlesztés az érintett szakmákat közvetlenül, a többi szakmát közvetve új helyzetbe hozza, de racionális, hatékony, gyors, eredményes ellátási tevékenységet biztosít, amihez különösen a bevezetés és beüzemelés idején kritikus az intézményvezetés aktív kommunikációs, irányítási és koordinációs támogatása.

8.A Kátai Gábor Kórház menedzsmentje és adminisztratív állománya
A fejlesztésekkel hatékonyabbá és korszerűbbé válik a lakóhely közeli ellátás a két járásban. Megvalósul a jelenlegi kórházvezetés egy fontos terve. Erősödik a vezetés presztízse, elfogadottsága. Növekszik az intézmény vonzása a szakemberek számára, mivel kedvezőbb szakmai ösztönzés biztosítható számukra. A fejlesztés és az azt követő szakmailag eredményesebb működés a fenntartóval ápolt kapcsolatot is pozitívan befolyásolja majd.

9.A területi ellátásban érintett lakosság
A betegek is megtapasztalják az ellátás színvonalának, minőségének, szervezettségének, hatékonyságának a javulását.

10. Esélyegyenlőségi szempontok megvalósulása:
A tervezett fejlesztések révén az esélyegyenlőség javul a Karcagi Járásban az alábbi tényezők miatt:
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap finanszírozásával valosul meg.